Måltidspedagogik sista 20 platser för kockar och ekonomibiträde

Arrangör Läromat
Plats Distans men handledning och projekt, Trelleborg
Måltidspedagogik grund
 

Utbildning i måltidspedagogik. Sapere-metoden med projekt för kockar och ekonomibiträde i Trelleborg vecka 39-43.

 

Att använda sina händer, ögon, öron, näsa och mun och att känna, titta, lyssna, dofta och smaka på maten är grundtanken i Sapere och att alla, oavsett ålder, har rätten till sin egen smak. Det finns inget rätt eller fel och alla ska ha rätt att inte prova, det är helt och hållet på barnens villkor att metodiken blir lustfylld och skapar nyfikenhet. Allt behöver inte ätas eller ätas upp utan det är lek och experimenterande med mat. Sapere är en metod där barns sensoriska förmåga och språk övas, det vill säga hur vi upplever maten och måltiden med alla våra sinnen genom att använda doften, synen, känseln och smaken.  Sapere är latin och betyder ”att smaka” och ”att kunna”.

 

Vill du som är kock eller ekonomibiträde lära dig metoden och genomföra ett projekt tillsammans med barnen? Vecka 39 startar vi en ny grupp där du under fem veckor får lära dig metoden tillsammans med barnen under handledning av erfarna utbildare från Läromat. Utbildningen är webb-baserad och du kommer att få handledning via telefon, e-post och en lärplattform. Utbildningen avslutas vecka 43 med att du har gjort en presentation som du kan  för dina kollegor på ett apt eller motsvarande.