Tillväxtplanen, vi tar första steget

Arrangör Tillväxt Syd
Tid 2020-09-22 09:0012:00
Plats Skype
Tillväxtplanen, vi tar första steget
 

Välkomna till workshop – Tillväxtplanen, vi tar första steget


 Målgrupp: Företagsledare, ägare, ledning och styrelse  


Innehåll: Du får en introduktion till Tillväxtplanen som verktyg. 


Därefter sätter vi igång arbetet med att ta fram Tillväxtplan för alla deltagande företag.  


Du jobbar alltså med din egen plan men med möjlighet till stöd och råd.


Vi gör avbrott för genomgångar och diskussioner efter hand. När dagen är slut har du fått en djupare förståelse 


för Tillväxtplanen som verktyg samt tagit dina första steg. Workshopen följs upp med steg 2 som vi bestämmer

gemensamt. 


 

Mötesledare: Carl-Gustaf Rasmusson erfaren företagare och medlem i Advisory Board.


Kostnadsfritt