Utbildningar 2020 HT

Arrangör Västerås stad
Plats Expectrum, Västerås
Grundutbildning pedagog förmiddag
 
Grundutbildning pedagog eftermiddag
 
Fördjupningsutbildning
 
Grundutbildning rektor/ledare
 

Grundutbildning (pedagog, ledare)

Människor beskriver sig ofta som lösningsfokuserade när de i själva verket jobbar utifrån ett problemorienterat perspektiv. Vad är skillnaden och hur jobbar du?

Välkommen till 5 träffar där vi tittar på vad det innebär att jobba lösningsfokuserat och hur det coachande samtalet kan vara till nytta i utvecklings- och förändringsprocesser.

Du kommer att få grundläggande kunskaper i arbetssättet och även få ta del av exempel där man använt sig av förhållningssättet i olika delar av verksamheten. Efter avslutad utbildning har du möjligheten att fördjupa dig ytterligare i samtal och verktyg om så önskas.

Innehåll
Lösningsfokus – grunder och historik
Modeller för coachande samtal
Teorier om motivation
Systemteori
Linjära och cirkulära frågor
Metakognition
Osynliga gorillor

Var
Västerås, Expectrum

När
Datum sätts inom kort

Utbildare
Mikael Thunblom och Martin Larsson
Inkluderingsteamet
Västerås Stad

 

Fördjupning

Denna utbildning tar vid efter grundkursen. Fokus ligger på det enskilda samtalet och passar dig som vill fördjupa dina kunskaper i grundläggande samtalstekniker.

Välkommen till 3 träffar där vi tillsammans utforskar hur vi formulerar frågor som är till nytta för klienten och vad vi kan göra för att bygga arbetsallians på kort tid med de vi leder.

 

Innehåll
Det coachande samtalet
Tekniker
Icke-vetande position
Mirakelfrågan
Resursinriktad feedback

Var
Västerås, Expectrum

När
Datum sätts inom kort

Utbildare
Mikael Thunblom och Martin Larsson
Inkluderingsteamet
Västerås Stad