Workshop Evenemang

Arrangör Luleå Business region
Tid 2020-04-23 10:0012:00
Plats Teams - Digitalt, Luleå
Workshop evenemang
 

Hej!

Varmt välkommen till en kreativ workshop på temat evenemang!

En ny evenemangsplan för Luleå är antagen och beslutad av Kommunfullmäktige i oktober 2019. Det övergripande ansvaret för att omhänderta planen ur ett strategiskt och proaktivt perspektiv har landat hos Luleå Business Region AB. 

Nu behöver planen bearbetas för att kunna användas så kreativt som möjligt. Vi vill ha din input till hur vi nu ska realisera evenemangssplanen i Luleå. Du är utvald för att just dina kloka idéer och åsikter gör skillnad när vi långsiktigt ska bygga en attraktiv evenemangsstad. Vi samlas därför i en digital workshop för att tillsammans processa fram vassaste möjliga actionplan. Med ett gemensamt strukturerat samarbete är vi övertygade om att vi kan lyfta varandra och Luleå.

Denna workshop vänder sig till dig som inte hade möjlighet att delta vid workshopen som hölls den 11 mars. Vi vill fortfarande fånga upp dina tankar, idéer och synpunkter. Hoppas du kan vara med.

Vi bjuder på fika.

Väl mött!