Nysam Barn- och ungdomsmedicin vårmöte 2020

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2020-03-13 10:0016:00
Plats Helseplan Nysam, Drottninggatan 97, Tunnelbana: Odenplan, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 

Välkomna på vårmöte i Nysams utvecklingsgrupp för barn- och ungdomsmedicin!

Tid: Fredag 13 mars 2020, kl. 10.00–16.00. Drop in-fika från 9.30.

Plats: Helseplan/Nysam, Drottninggatan 97, Stockholm

Preliminär agenda

10.00-10.15 Välkomna


10.15-10.45 Gemensam omvärldsbevakning och statusrapport från respektive verksamhet
Samtliga deltagare förbereder ca 5 minuters presentation av aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete och exempel på genomfört förbättringsarbete.

10.45-11.30 Favoritgrafer   
Preliminärt datamaterial skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet tillsammans med uppgift att i materialet välja ut 3-5 favoritgrafer att vid mötet redogöra för.

Kaffepaus

11.30-12.30 Analys av årets data med fokus på trender och förbättringsutrymme    
Preliminärt datamaterial skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet tillsammans med frågeställningar att förbereda sig utifrån.

Lunch

13.30-14.30 Analys av årets data med fokus på förbättringsutrymme
Preliminärt datamaterial skickas ut till deltagarna senast en vecka innan mötet tillsammans med frågeställningar att förbereda sig utifrån.

Fika

14.50-15.30 Presentation av nytt visualiseringsverktyg och automatisk blankett för datainsamling

15.30-16.00 Sammanfattande diskussion och avslut


Praktisk information
I grundabonnemanget ingår en deltagare. Ytterligare deltagare från samma region/klinik/verksamhet betalar ett självkostnadspris på 1 195 kr exkl. moms. Resor och boende bekostas av deltagarna själva.

Närmaste tunnelbana-/pendeltågsstation är Odenplan, uppgång Södra. Gå till Drottninggatan 97, 1 trappa upp. Hiss finns.

Har du frågor om mötet så kontakta gruppansvarig Hannah Cato på 073-361 52 61 eller hannah.cato@helseplan.se.

Väl mött den 13 mars!

Hannah Cato