Nysam Hjälpmedelsverksamhet vårmöte 2020

Arrangör Helseplan Nysam
Tid 2020-03-11 10:0016:30
Plats Helseplan Nysam, Drottninggatan 97, Tunnelbana: Odenplan, Stockholm
Medlem i Nysam
 
Observatör
 


Välkomna på vårmöte i Nysams utvecklingsgrupp för hjälpmedelsverksamhet

Tid: Onsdag 11 mars 2020 kl. 10:00–16:30. Fika från 9:30.
 
Plats: Helseplan / Nysam, Drottninggatan 97, Stockholm


Preliminär agenda

09:30-10:00 Frivillig ”drop-in” fika.

10:00-10:10 Introduktion

10:10-10:50 Gemensam omvärldsbevakning och
  statusrapport från respektive verksamhet                Ca 3 minuters muntlig presentation per verksamhet avseende aktuellt läge, pågående utvecklingsarbete
och exempel på förbättringsarbeten.

Kaffepaus

11:00-12:00 Platsbesöket i Boden
Uppföljning och vidareutveckling av konceptet platsbesök.

Lunch

13:00-13:45 Skrotningsrutiner
Presentation och gruppdiskussion rörande  framtagna skrotningsrutiner i Västervik.

13:45-15:00 Analys av årets data med fokus på trender,
  tendenser och förbättringspotentialer
Preliminärt datamaterial skickas ut till deltagarna 
senast en vecka innan mötet med ett par 
frågeställningar att förbereda/fundera igenom.

Fika

15:10-16:00 Kartläggning Cross 5

16:00-16:30 Avslutande diskussion
    Uppsummering, Nysam-info, höstmöte och avslut.
 
Praktisk information
I grundabonnemanget ingår en deltagare. Ytterligare deltagare från samma region/klinik/verksamhet betalar ett självkostnadspris på 1 195 kr exkl moms. Resor och boende bekostas av deltagarna själva.

Närmaste tunnelbana-/pendeltågsstation är Odenplan, uppgång Södra. Gå till Drottninggatan 97, 1 trappa upp. Hiss finns. 
 
Har du frågor om mötet så kontakta Wiktor Suvander på 0721 86 80 86 eller wiktor.suvander@helseplan.se.

Väl mött den 11 mars!

Wiktor