Träffa Energimyndigheten på Ebbepark i Linköping!

Arrangör Cleantech Östergötland, Science Park Mjärdevi, Norrköpings Science Park, LEAD
Tid 2020-02-11 09:0016:00
Plats Westmansgatan 47, Ebbepark, Linköping
Standardbiljett
 

Energimyndigheten vill med besöket informera små- och medelstora start- och scaleups om Energimyndighetens kommande utlysningar. 

En utlysning som kommer att presenteras är den som riktar sig till företag som vill genomföra "pilot- och demonstrationsprojekt". Projekten ska syfta till att testa eller demonstrera nya energiinnovativa produkter, processer, tjänster eller system. Energimyndigheten erbjuder också stöd till en förberedande genomförbarhetsstudie inför ett pilot- och/eller demonstrationsprojekt.  Utlysningen öppnar i början av året och sista datum för ansökan är i mars.

I maj kommer ytterligare en utlysning att öppna - "Verifiering med kund", där företag ges möjligheten att söka stöd för att verifiera teknik och affär tillsammans med blivande kund.

Under dagen kommer Energimyndigheten även att presentera sitt internationella främjandeprogram för företag som vill etablera sig i olika länder (Indien, Kina, Tyskland, Indonesien, USA eller Storbritannien).

Under dagen erbjuds deltagarna även att träffa representanter från Energimyndigheten i enskilda möten (ca 20 min) för att kunna "pitcha" sina produkter och tjänster med syfte att få en första bedömning om möjligheten för att få ta del av Energimyndighetens utlysningar för delfinansiering av pilot- och demonstrationsprojekt och eller program för internationell etablering.

Medverkan under dagen är kostnadsfri och inkluderar lunch.

Fullständigt program meddelas under januari 2020.

Varmt välkommen!