Webinar - Hållbart arbetsliv

Arrangör Eva-Kristin Öhman Sophie Resare
Tid 2020-01-27 15:0015:30
Plats Zoom online webinar
Webinar 27 januari
 

Hållbart arbetsliv och stärkta resultat

Under detta korta webinar presenterar vi våra tips och erfarenheter kring hur man på ett konstruktivt och effektivt sätt tillsammans på arbetsplatsen kan skapa ett hållbart arbetsliv. Genom att samskapa och dela ansvaret för den gemensamma arbetsmiljön är det möjligt att nå oanade resultat.

Det här viktiga frågor för alla arbetsgivare idag med tanke på "talang kriget" som pågår på arbetsmarknaden.

Vi kommer att presentera en mix av forskningsresultat, konkreta verktyg samt ge exempel tillvägagångssätt.

Webinaret passar dig som är HR-chef, Chef med arbetsgivaransvar och VD. 

Måndag 27 januari kl 15.00-15.30

Varmt välkommen!

Eva-Kristin Öhman & Sophie Resare


Om oss:
Eva-Kristin Öhman, VD Excelleragruppen - gedigen erfarenhet av att utveckla individer, ledare och team.

Sophie Resare, VD Epic Living Sweden. - Beteendevetare med lång erfarenhet av att driva och utveckla verksamheter. Specialområde, Hälsoekonomi.