HaST kurs 2020-03-10

Arrangör Region Norrbotten
Tid 2020-03-10 09:0016:00
Plats Regionhuset 1an Robertsviksgatan 7, 972 41, Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

En vanlig fundering hos nya ST-läkare och handledare är hur utbildningsprogrammet ska utformas och hur handledningen ska genomföras. Region Norrbotten erbjuder därför en utbildning för att stärka handledningen av ST-läkare.

ST-läkaren och handledaren går tillsammans en kurs kring ST och handledning som en del i uppstarten av handledningen. Kursen kommer att bestå av en kursdag. Utbildningen vänder sig i första hand till dig som varit ST-läkare i mindre än ett år och din handledare, samt till ST-studierektorer och verksamhetschefer som vill lära sig mer om handledning och ST-utbildningen. Då utbildningen i stor utsträckning går ut på att hitta en bra modell för hur just er handledning ska fungera är det en förutsättning att både ST-läkare och handledare går kursen tillsammans.

Deltagarna ska efter kursen:

1. kunna redogöra för innehållet och tillämpa de regler och riktlinjer som styr ST

2. känna till och kunna använda olika verktyg för att underlätta handledning och bedömning

3. ha en tydlig bild av handledarens och ST-läkarens olika ansvarsområden

4. ha en gemensam plan för hur fortsatt handledning ska bli så konstruktiv som möjligt
Dessutom är ett mål att ST-läkare och handledare ska känna inspiration inför fortsatt arbete tillsammans.

Kursen bygger på interaktivitet där teoripass blandas med diskussioner i olika gruppkonstellationer. Handledarparen kommer att få tid att prata kring varje del för att samråda kring hur de ska implementera det som diskuterats i den egna samarbetsrelationen. Ofta behövs mer tid för att diskutera ST-upplägget och det är därför bra att planera in ett handledarsamtal ganska snart efter kursen.


Kursen kommer inte att täcka Socialstyrelsens krav på grundläggande handledarutbildning för vare sig handledare eller ST-läkare.