Tilläggsutbildning Mäster Mikael Berg

Plats Hovslagerishop i Skåne AB Truckvägen 26 247 64 Veberöd, Malmö
Tilläggsutbildning 2020 Skåne 20000:- ex moms 6%, Slutprov 2000:- exkl moms 25%
 

Tilläggsutbildningen leds av Mäster Mikael Berg och är på 8 tillfällen (2 dagar per tillfälle) inklusive provtillfällen. Tillfällena läggs 2 vardagar under både vår- och hösttermin med start i januari.

Var? Hovslagerishop i Skåne, Veberöd

Förkunskaper: 

Du bör vara *yrkesverksam, ha egna verktyg, smidesverktyg samt helst inneha **heta arbeten certifikat.

Hemuppgifter ingår, räkna med minst 16 dagar eget arbete hemma. Du kan även behöva träna extra smide hemma.

Slutprovs skoningen ligger utanför kursen med en extra extern domare.

Kursen är för övergångsreglerna Godkänd hovslagare och har nuvarande stopp 2025-12-31. Innan dess ska alla papper vara klara, går inte att efterkomplettera. Åren går fort även om det känns långt bort!

* För att du skall bli godkänd av Statens Jordbruksverk via denna utbildning, behöver du ha minst 5 års dokumenterad erfarenhet/yrkesverksamhet (lärling, kortare skola, självlärd med f-skatt) som hovslagare samt denna tilläggsutbildning.

**  Vi anordnar Heta arbeten kurser utanför tilläggsutbildningen via certifierad brandskyddsutbildning, om behov finns.

Kostnad

  • Vårtermin 4 tillfällen (2 dagar per tillfälle) 12000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle
  • Hösttermin 4 tillfällen (2 dagar per tillfälle) 8000:- exkl. utbildningsmoms 6% / tillfälle

Totalt______________________________ 20.000:- exkl. utbildningsmoms 6%

  • Slutprov 2000:- exkl moms 25%
  • Heta arbeten 1 dag för närvarande 2700:- exkl. moms 25%. Det är externa kurser som kan anordnas av Hovslagerishop i Skåne AB.

Datum

Vårtermin            Hösttermin

30 - 31 januari     24 - 25 september  

24 - 25 februari   5 - 6 oktober

19 - 20 mars       29 -30 oktober

20 - 21 april        12 -13 november SLUTPROV


I maj och juni blir det inlämningsuppgifter


Frågor? Mikael Berg 0708146804

Sista anmälan 15 januari 2020

50% av vårterminens avgift betalas i samband med anmälan

Efter anmälan inkommit kommer faktura på mail, anmälan registreras när avgiften är betald