Ojämlikhetens pris - psykisk ohälsa bland årsrika människor, ett försummat problem

Arrangör Rättighetscentrum Norrbotten
Tid 2020-04-21 11:3013:00
Plats Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23, Luleå

Eventet stängt för nya bokningar

FÖRELÄSNINGEN ÄR UPPSKJUTEN - vi återkommer med nytt datum

OJÄMLIKHETENS PRIS

Hur påverkas vi av diskriminering? I föreläsningsserien Ojämlikhetens pris utforskar vi de konsekvenser som bristen på lika rättigheter och möjligheter har för vår hälsa och förstår hur diskriminering och ohälsa hänger samman.

PSYKISK OHÄLSA BLAND ÅRSRIKA MÄNNISKOR - ETT FÖRSUMMAT PROBLEM

En lunchföreläsning med Barbro Westerholm, riksdagsledamot (L) och prof. em.


Psykisk ohälsa är vanligt bland årsrika människor. Varje dag tar en pensionär livet av sig i Sverige. Detta är dels en konsekvens av utbredd åldersdiskriminering. Samtidigt är det få inom psykiatrin som är specialiserade inom detta område och kunskapen inom primärvården och samhället i stort är bristfällig. Barbro Westerholm är en av de som menar att dessa frågor inte längre får försummas utan bör prioriteras, uppmärksammas och åtgärdas.


Föreläsningen arrangeras av Rättighetscentrum Norrbotten i samarbete med Region Norrbotten.

Lokal är försedd med hörslinga och tillgänglig för dig med rullstol och rullator. Mer information här:

http://ebeneser.nu/ebeneser/tillganglighet/