Ojämlikhetens pris - Funktionsrätt och hälsa

Arrangör Rättighetscentrum Norrbotten
Tid 2020-02-20 11:3013:00
Plats Kulturcentrum Ebeneser, Skomakargatan 23, Luleå
Ojämlikhetens pris - Funktionsrätt och hälsa
 

Ojämlikhetens pris

Hur påverkas vår hälsa och vårt mående av diskriminering? I föreläsningsserien Ojämlikhetens pris utforskar vi de konsekvenser som bristen på lika rättigheter och möjligheter har för vår hälsa.

Funktionsrätt och hälsa

Lunchföreläsning

MARIA JOHANSSON, ordförande för FQ, Forum - Kvinnor och funktionshinder. Maria har lång erfarenhet av att arbeta med funktionshinderperspektivet och är en känd profil för tillgänglighet.

Folkhälsopolitiken i Sverige utgår från det övergripande målet om att skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och målet är att de påverkbara hälsoklyftorna ska undanröjas inom en generation. 

Samtidigt finns fortfarande stora skillnader mellan olika grupper vad gäller hälsa och levnadsvillkor. Personer med funktionsnedsättning är ett sådant exempel. Detta trots att skillnaderna varit kända länge och att FNs konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning i artikel 25 slår fast att personer med funktionsnedsättning har rätt till bästa möjliga hälsa och inte ska diskrimineras. 

Den ojämställdhet som finns mellan män och kvinnor i Sverige återspeglas självklart också när det gäller kvinnor och män med funktionsnedsättning, då dessutom ofta förstärkt av den ojämlikhet det kan medföra att leva med funktionsnedsättning. Ett tydligt exempel är ohälsa där det förekommer stora könsskillnader inom gruppen personer med funktionsnedsättning.

Hur ser det ut? Vad beror det på? Vad behöver göras?

Vi inleder med en kort tillbakablick och ger en nulägesbeskrivning. Med utgångspunkt från tillgänglig statistik, internationella åtaganden, lagar och politiskt satta mål diskuterar vi tillsammans hur vi kan förändra framåt.

Föreläsningen arrangeras i samarbete med Funktionsrätt Norrbotten

Lokal är försedd med hörslinga och tillgänglig för dig med rullstol och rullator. Mer information här:

http://ebeneser.nu/ebeneser/tillganglighet/