Utbildningar 2020 VT

Arrangör Västerås stad
Plats Expectrum, Västerås
Grundutbildning pedagog förmiddag
 
Fullbokad
Grundutbildning pedagog eftermiddag
 
Väntelista
 
Fördjupning
 
Pilotklasser
 
Grundutbildning ledare
 
Förskolerektorer
 

Lösningsfokus utbildningar 2020


Grundutbildning (pedagog, ledare)

Människor beskriver sig ofta som lösningsfokuserade när de i själva verket jobbar utifrån ett problemorienterat perspektiv. Vad är skillnaden och hur jobbar du?

Välkommen till 5 träffar där vi tittar på vad det innebär att jobba lösningsfokuserat och hur det coachande samtalet kan vara till nytta i utvecklings- och förändringsprocesser.

Du kommer att få grundläggande kunskaper i arbetssättet och även få ta del av exempel där man använt sig av förhållningssättet i olika delar av verksamheten. Efter avslutad utbildning har du möjligheten att fördjupa dig ytterligare i samtal och verktyg om så önskas.

Innehåll
Lösningsfokus – grunder och historik

Modeller för coachande samtal

Teorier om motivation
Systemteori

Linjära och cirkulära frågor
Metakognition

Osynliga gorillor

Var
Västerås, Expectrum

När
Datum sätts inom kort

Utbildare
Mikael Thunblom och Martin Larsson

Inkluderingsteamet
Västerås Stad


Fördjupning

Denna utbildning tar vid efter grundkursen. Fokus ligger på det enskilda samtalet och passar dig som vill fördjupa dina kunskaper i grundläggande samtalstekniker.

Välkommen till 3 träffar där vi tillsammans utforskar hur vi formulerar frågor som är till nytta för klienten och vad vi kan göra för att bygga arbetsallians på kort tid med de vi leder.

 

Innehåll
Det coachande samtalet
Tekniker
Icke-vetande position
Mirakelfrågan
Resursinriktad feedback

Var
Västerås, Expectrum

När
Datum sätts inom kort

Utbildare
Mikael Thunblom och Martin Larsson
Inkluderingsteamet

Västerås Stad

 

Pilotklasser

Under läsåret 2018/19 genomfördes det första försöket med att implementera ett systemteoretiskt/lösningsfokuserat förhållningssätt i ett tiotal låg- och mellanstadieklasser.

Ramen för projektet utgår ifrån det systemteoretiska perspektivet och dess beskrivning av människor i grupp som något komplext och föränderligt.

För att hantera denna komplexitet utgår vi ifrån ett Lösningsfokuserat förhållningssätt och fokuserar på att lyfta fram de resurser och kompetenser som varje individ redan har samtidigt som individens och gruppens eget självbestämmande i utformandet av mål och processer är central.

En av teorierna som tar upp självbestämmande är Self Determination Theory (SDT) som handlar om hur människors deltagande i sociala sammanhang påverkar välbefinnande och motivation utifrån dras upplevda känsla av kompetens, samhörighet och autonomi.

 

Utgångspunkter
Vi utgår ifrån att elever vill lyckas i skolan och vara en del av gruppen. Vi utgår även ifrån att varje elev vill vara med och påverka sin situation utifrån sina förutsättningar. Elever som upplever att de inte blir lyssnade på och får vara med och påverka kommer att göra motstånd mot de åtgärder som de blir föremål för.

 Hur går det till?

Som deltagare i detta projekt kommer du att ingå i en liten grupp som jobbar tillsammans under kommande läsår. Vi ses under våren där du kommer att få färdiga verktyg att använda i din klass. Vi erbjuder även stöd under hela läsåret. Projektet kommer att följas upp och utvärderas löpande.

 

Vem kan delta?

För att kunna delta i detta projekt behöver du ha grundläggande kunskaper i Lösningsfokuserat förhållningssätt. Du kan ha gått en av våra utbildningar eller liknande.

Ansökan sker tillsammans med rektor.

 

Var
Västerås, Expectrum

När
Datum sätts inom kort

Utbildare
Mikael Thunblom och Martin Larsson
Inkluderingsteamet

Västerås Stad