Öppen anmälan: Högskolekurs i normkritik, HT-2019, 7.5 högskolepoäng

Arrangör Mångkulturellt centrum - MKC och Södertörns högskola - SH
Plats På MKC, Fittja gård. Värdshusv. 7, Norsborg, Stockholm
Högskolekurs i normkritik Hösten 2019
 

Erfarenhetsbaserad högskolekurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan. 7,5 högskolepoäng

Vill du göra skolan mer inkluderande och jämlik?

Hur jobbar du med värdegrund och demokrati på din skola?

Behöver du infallsvinklar för ett interkulturellt förhållningssätt och ett normkritiskt klassrum?

Anmälan, Höstterminen 2019. Anmälan sker genom att fylla i detta formulär senast 12 juli 2019. 

Kursen startar vid minst 25 anmälda deltagare. Från och med den 15 augusti är anmälan bindande och faktura kommer att skickas till den kontaktperson och adress du angivit i anmälan.

Skulle du få förhinder går det utmärkt att överlåta din plats till en kollega istället. Meddela oss bara nya kontaktuppgifter till kollegan, på utbildning@mkcentrum.se

När du registrerar din ansökan godkänner du att vi så småningom kommer att samla in ditt personnummer för att Södertörns högskola ska kunna registrera dig för kursen och vid examination kunna ge dig dina högskolepoäng.

Har du frågor kan du mejla MKC:s utbildningsteam och de ansvariga lärarna på kursen: utbildning@mkcentrum.se

Skriv "högskolekursen" i ämnesraden.

Undervisningen är förlagd på åtta heldagsträffar, vardagar kl. 9-16, på Mångkulturellt centrum i Fittja, Botkyrka. Frukost, vegetarisk lunchbuffé samt fika med bakverk ingår varje dag.

Höstens kursdatum är:

Dag 1: Tors 19 september

Dag 2: Måndag 23 september

Dag 3: Tors 10 oktober

Dag 4: Fredag 25 oktober

Dag 5: Onsdag 6 november

Dag 6: 12/13/14/15 november (exakt kursdatum för denna vecka kommer att bekräftas under sommaren)

Dag 7: Onsdag 27 november

Dag 8: Måndag 9 december

Träffarna inkluderar föreläsningar, seminarier och interaktiva övningsmoment. Därutöver tillkommer eget arbete med läsning och skrivande. Det som examineras är aktivt deltagande och en skrivuppgift i essäform där deltagaren undersöker sin egen erfarenhet utifrån normkritiska perspektiv.

Målgruppen för kursen är lärare, skolledare, skolbibliotekarier och skolhälsovårdspersonal som verkar i förskolan, grundskolan och gymnasiet.

Undervisande lärare på kursen är Mångkulturellt Centrums utbildare Marit Nygård (gymnasielärare) och Anja Norell (socialantropolog) som har utvecklat den normkritiska metoden Lås upp och under flera år arbetat med normkritiska utbildningar för både elever, pedagoger och andra yrkesgrupper. De har utformat och undervisat på denna kurs sedan starten 2016. De är också författarna bakom texten De normkritiska pedagogerna i mellanrummen i den nyutgivna antologin Normkritisk pedagogik – Perspektiv, utmaningar och möjligheter (red. Lotta Björkman & Janne Bromseth). Södertörns högskola representeras av Eva Schwarz och Jonna Lappalainen från Centrum för praktisk kunskap.

Eva Schwarz är filosof, docent i den praktiska kunskapens teori och föreståndare på Centrum för praktisk kunskap. Hon har arbetat med lärarutbildningen på universitetet i Graz, Österrike och undervisat och forskat i bildningsteori, kunskapsteori och pedagogisk etik. På Södertörns högskola forskar och undervisar hon om små barns lärande och identitetsutveckling, kunskapsteori, etik, personbegreppet, reflektion och bildning samt på magisterprogrammet i praktisk kunskap. Hon leder också ett forskningsprojekt om bildningens gränser och möjligheter inom förskolepedagogiken.

Jonna Lappalainen är filosof och docent i den praktiska kunskapens teori. Hon har tidigare forskat om bland annat universitetslärarnas praktiska yrkesutövning och hur denna har förändrats i takt med att styrdokumenten fått en allt större roll och blivit alltmer styrande för undervisningens utformning. Hon deltar just nu i forskningsprojektet ”Kollektivets fronesis” som undersöker på vilket sätt praktisk kunskap kan vara kollektiv där filosofiska undersökningar av begreppet ”kollektiv fronesis” kombineras med en studie av hur lärare och poliser i Sverige och Tyskland förhåller sig till kollektivitet i sin yrkesutövning.

Gästföreläsare tillkommer.

Kursen Erfarenhetsbaserad kurs i normkritik för yrkesverksamma i skolan har som mål att deltagarna utifrån en förankring i de mänskliga rättigheterna ska utveckla en normmedveten förståelse och praktik i relation till skolans verklighet och på så sätt kunna arbeta främjande för inkludering och trygghet. Kursen berör normer kring bland annat genus, sexualitet, rasism och funktionalitet, och syftar till att utveckla förhållningssätt och arbetsformer som främjar inkludering och mänskliga rättigheter samt förebygger diskriminering, begränsningar och våld i barns och ungdomars liv. Kursen är erfarenhetsbaserad utifrån en modell som utvecklats för att ta tillvara på deltagarnas professionella erfarenhet och använda den som en pedagogisk resurs.

Kursen bygger på två sammanvävda spår. Det ena är att deltagarna utgår från situationer och dilemman som de själva upplevt i sin pedagogroll. Det andra spåret handlar om repertoarutvidgning. Tillsammans undersöks verktyg för att synliggöra och motarbeta begränsande normer. Det sistnämnda spåret tar avstamp i Mångkulturellt centrums metod Lås Upp som syftar till att stärka pedagoger att utmana istället för att reproducera begränsande normer. Både egen erfarenhet och nya metoder undersöks utifrån vetenskapliga teorier och forskning om bland annat normkritik, diskriminering, makt och språk.

Kursen ges i samarbete mellan Mångkulturellt centrum och Södertörns högskola.

"Konkreta övningar att göra med elever och föräldrar."

"Att få exempel och teorier bakom olika strukturer som riskerar att begränsa olika grupper och individer."

"Tydliga trygga, kompetenta och kunniga ledare av kursen."

"Jag hoppas att kursen kommer bli ett fast inslag som fortbildning för pedagoger för den har verkligen varit bra!"

Citat från utvärderingar 2016 & 2017