Coachning för chefer i grupp ht-19

Arrangör Region Norrbotten
Fullbokad
Coachning för chefer i grupp ht-19
 
Väntelista Coachning för chefer i grupp ht-19
 

Välkommen till Gruppcoachning - där du på ett organiserat sätt träffas i en grupp med andra chefer under ledning av en coach.

Gruppcoachningen har som övergripande syfte/mål att ge stöd och utveckling till ett väl fungerande och effektivt ledarskap samt att utveckla erfarenhetsutbytet mellan chefer genom professionella nätverk. 

Innan du anmäler dig är det är viktigt att du och din närmaste chef är överens om deltagandet och den tid som du behöver för att genomföra coachningsprogrammet. Kostnaden för programmet är ca 5000 kr per deltagare.  

Gruppcoachningen har sju träffar där samtliga träffar är obligatoriska. Det är därför viktigt att du säkerställer att du kan vara närvarande vid samtliga tillfällen innan du anmäler dig. Varje träff är 3,5 timmar där fika ingår. 

Vår coach heter Helena Matsson, Ericson & HJELTE AB.