SSI nätverksmöte - hur vässar man sin support

Arrangör SSI - Support Services Institute - Region Norr
Tid 2019-02-19 10:3015:30
Plats IT- och utvecklingsavdelningen på Gävle kommun, Lantmäterigatan 2 , Gävle
SSI nätverksmöte - hur vässar man sin support
 

Hur du kan fortsätta vässa supporten!

Välkommen till Region Norrs Dialog-möte och nätverksträff!
Tisdagen den 19 februari 2019 kl, samling kl 10.30, start kl 11.00. Vi avslutar senast kl 15.30. Lunch och kaffe serveras.


För att kunna utveckla en supportverksamhet så måste man veta var man står. Har vi rätt förutsättningar för att nå vår vision, mission och våra mål? Har vi rätt teknikstöd, fungerande processer och ett funktionellt kunskapssystem? Hur väl tar vi vara på våra medarbetares förmågor och resurser?
Säkerligen mäter ni idag några KPI:er, t ex Nöjd Kund Index, Medarbetar Index, processtider etc.
Det finns idag olika modeller, metoder och mätinstrument för att optimera de resurser man har inom sin support.

Dialogmötet inleds av Peter Hero från SSI – Support Services Institute - där han delar med sig av sina erfarenheter och ger tips, om hur man kan planera din verksamhet.
Det finns många goda exempel från medlemsträffar och olika möten med våra medlemmar i hela landet som Peter kommer att ge exempel på. Har någon annan provat så ska man inte behöva ”uppfinna hjulet” på nytt.

Vi avslutar med en längre diskussion och erfarenhetsutbyte, så ta med dig dina bästa exempel på hur just ni ”vässat” er support.

Vi träffas hos: IT- och utvecklingsavdelningen på Gävle kommun
Besöksadress: Lantmäterigatan 2 (entrén är på den första kortsidan)
Möteslokal: IT-rum Professorn
BesöksParkering: Begränsat med besöksparkeringar, bäst om du parkerar på betalparkeringar i området

OBS! om du inte redan är medlem är du lika välkommen att anmäla dig till träffen för att lära känna SSI

Om någon reagerar på att det anges både Rotary och SSI som arrangör - du kan bortse från detta - båda organisationerna nyttjar nämligen tjänsten SimpleSignUp via Per Dahlqvist som ansvarig, då han även arrangerar andra träffar för Rotarys räkning - men nu avser denna anmälan SSI:s möte