Healthcare Executive and Leadership Programme 2018

Arrangör Karolinska institutet
Plats Karolinska institutet Tomtebodavägen 18A, Stockholm
Alla 3 kurserna
 
Enstaka kurser - välj önskad kurs nedan
 
Utfallsrelaterade ersättningssystem och värdebaserad vård – evidens och betydelse för din verksamhet - 29-30 augusti 2019
 
Patientcentrerad vård och samvård: evidens och fungerande praktik med begränsade resurser, 22-23 November 2018
 
Använd omvärldens lärdomar för att bygga en evidensbaserad svensk sjukvård, 11-12 april 2019
 

Karolinska Institutet erbjuder nu tre nya kurser för chefer inom svensk hälso-och sjukvård. Kurserna ger ökade kunskaper och konkreta verktyg för att du ska kunna planera och genomföra förändringar inom svensk hälso-och sjukvård de närmaste åren.