Få ut mer av mindre!

Arrangör Hållbar Utveckling Skånes nätverk Förebyggande av avfall
Tid 2017-06-21 09:0012:00
Plats Gamla Rådhuset Stortorget, Ystad
Få ut mer av mindre!
 

Vi har ETT fantastiskt jordklot!
Utmaningen för oss nu är att använda våra naturresurser smartare och och mer effektivt. Vi har inget val eftersom vi saknar 3,2 jordklot om hela mänskligheten skulle leva som vi gör idag.

Hållbar Utveckling Skånes nätverk Förebyggande av avfall bjuder in till ett seminarium för att inspirera och höja kunskapen om möjligheterna med en cirkulär ekonomi.

Välkommen:
9.00 Nätverkets sammankallande Maria Larsson hälsar välkommen och presenterar dagens moderator, Per-Uno PUA Alm.

Första passet:
9.10 Cirkulär ekonomi, vilken möjlighet! Rustan Nilsson, Sysav och styrelseledamot i Hållbar Utveckling Skåne
9.30 Presentationer av cirkulära, hållbara affärsmodeller: Skåne Frö, Gunnarshögs gård, Charlottenlunds gård, Allbäcks linoljefärger, Solel Syd
10.20 Paus, mingel, fika

Andra passet:
10.45 Resultatet och arbetet kring Ystad kommuns återbrukssystem, Fredrik Östlin Off2Off
11.00 Ystadbostäder berättar om sitt arbete med pilotprojektet och hur de framåt arbetar för att förebygga avfall, Maria Larsson, Marla miljödialog, Emma Nilsson, Ystad kommun
11.10 Profilering utifrån ett hållbarhetsperspektiv, Lotte Nilsson, Anderzson of Sweden
11.20 Cirkulär ekonomi kring skyltar, André Zandelin, Accus i samarbete med Lunds universitet
11.30 Strategier för ett miljövänligt filmskapande, Lotta Larsson, Ystad kommun
11.40 Avslutning och summering av dagen
12.00 Slut

Med reservation för ändringar i programmet!