Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer

Arrangör Blodcancerförbundet
Tid 2017-08-26 13:302017-10-07 17:00
Plats Visby, Lidköping, Hässleholm, Norrköping, Uppsala och Umeå
Föreläsningsturné Kronisk Blodcancer
 

Information 

Vi på Blodcancerförbundet är väl medvetna om att det under våren 2017 har varit ett stort fokus på temadagar/medlemsmöten som av olika skäl har arrangerats i Stockholm. Som rikstäckande organisation är vi dock måna om att sprida våra aktiviteter i hela Sverige, inte bara i huvudstaden, och planerar därför en föreläsningsserie om de framgångar som lett till att vi allt oftare kan tala om blodcancer som ett behandlingsbart, kroniskt tillstånd. Planen är att möten ska anordnas på sex orter (en per RCC-region) från Umeå i norr till Hässleholm i söder. Detta i samband med den officiella blodcancermånaden september (se listan nedan). Notera att samtliga datum är preliminära, att det är begränsat med platser, att det är gratis samt att medlemmar har förtur (www.blodcancerforbundet.se/bli_medlem)

-   Visby: 26e augusti (offentliggörs prel. 26/6) 

-   Lidköping: 2a september (offentliggörs prel. 2/7) 

-   Hässleholm: 9e september (offentliggörs prel. 9/7) 

-   Norrköping: 23e september (offentliggörs prel. 23/7) 

-   Uppsala: 30e september (offentliggörs prel. 30/7)  

-   Umeå: 7e oktober (offentliggörs prel. 7/8) 

Inför detta ambitiösa projekt vill vi som förbund redan nu gärna bilda oss en uppfattning om intresset för dessa sex föreläsningsdagar som väntas ske på lördagseftermiddagar mellan ca 13.30-17.00. Det är mycket praktiskt som ska till vad gäller att koordinera denna föreläsningsturné, varför vi i god tid önskar en indikation på framförallt deltagarantal för att bland annat kunna boka lämplig lokal. 

Lämna din intresseanmälan via knappen "boka" uppe till vänster på denna webbsida, därefter får du ange vilken av de sex temadagarna du i första hand är intresserad av. Det preliminära programmet för de respektive temadagarna går att ta del av nedan. Blodcancerförbundet vill än en gång understryka att det är just preliminära datum det gäller med reservation för ändringar. Till sist vill vi gärna återigen belysa att alla intresseanmälda medlemmar har förtur till arrangemangen, och att det är tal om just en intresseanmälan snarare än en officiell anmälan (som i sin tur kommer att offentliggöras ca 2 månader före varje separat föreläsningsdag). 

www.blodcancerforbundet.se/bli_medlem


Preliminärt Program


13.30-14.00:    Registrering


14.00-14.15:    Blodcancerförbundet/Blodcancerföreningen
hälsar välkomna


14.15-15.00:    Föreläsning: ”Blodcancer - Från dödlig till kronisk sjukdom” (lokal läkare) 


15.00-15.15:    Paus / fika


15.15-16.00:    Frågestund: Fråga Doktorn - Att leva med kronisk blodcancer” (lokal läkare)


16.00-16.05:    Bensträckare 


16.05-16.45:    Föreläsning / DiskussionLivet som blodcancerberörd - Att hantera vardagen” (Blodcancerförbundet/Blodcancerföreningen)


16.45-17.00:    Avslutande ord och mingel 
Projektet sker med stöd av Abbvie, BMS, Gilead, Incyte, Janssen, Novartis, Pfizer och Roche