Vindkraften - möjligheter och utmaningar för Skånes kommuner

Arrangör Skånes vindkraftsakademi
Tid 2017-04-19 08:3013:00
Plats Konferenslokalen Tokyo, WTC, Jungmansgatan 12 , malmo
deltagare
 

8.30 Kaffe/te och frallor

9.00 Vindkraftssamordnare Cecilia Dalman Eek och Jakob Economou, verksamhetsledare Skånes vindkraftsakademi, hälsar välkommen
9.10 Framgångsfaktorer för kommunal vindkraftsplanering - Ola Trulsson, Gruppchef Miljöjuridik och MKB & John Karlsson, planarkitekt, WSP Sverige
9.50 Snabb teknikutveckling och generationsskifte/re-powering - Claes Jeppson, Sales Country Manager, ENERCON GmbH
10.15 Hur blev det när dubbelprövningen slopades? - vägledning om kommunal tillstyrkan - Maria Stenkvist, projektledare, Energimyndigheten

10.40 Bensträckare

10.50 Att äga vindkraftverk? - Anders Elmqvist, Serviceförvaltningen Malmö stad
11.15 Havsbaserad vindkraft - möjligheter för svensk industri! - Tanja Tränkle, OffshoreVäst & RISE
11.40 Förutsättningar utanför Skånes kuster och möjligheter för lokalnytta - Rikard Hedenblad & Magnus Jiborn, Kustvind AB
12.00 Samarbete, nyckelfaktor för framgång inom havsbaserad vindkraft - Stefan Karlsson, Ordförande Havsvindforum

12.30-13.30 Lunchmingel

Ta tillfället i akt och prata med vindkraftssamordnaren Cecilia Dalman Eek som även stannar en stund efter lunch! Medlemmar i Vindkraftsakademin får gärna ställa ut!

Frågor? Kontakta jakob.economou@kfsk.se / 072 885 49 45


Stöd det balanserade samtalet om vindkraft - läs mer här!

Arrangeras av Skånes vindkraftsakademi med stöd av Malmö Cleantech City, Region Skåne, Energimyndigheten och OffshoreVäst, RISE