Seminarium: Utmaningar i arbetets organisering och forskning

Arrangör Projektgrupp "Framtidens arbete"
Tid 2016-12-07 17:3020:00
Plats KTH. Lindstedtvägen 5, Sal D2 (i valvet i huvudbyggnaden) T-bana Östra stati...
Seminarium 7 dec på KTH
 

Vid seminariet blir det presentation och samtal om forskning om arbete, organisation och teknik utifrån analyser och förslag i den nyutkomna boken "På jakt efter framtidens arbete. Utmaningar i arbetets organisering och forskning" (Tankesmedjan Tiden 2016) Tjugoåtta forskare skriver, nio av dem deltar i seminariet.

Info om boken och nedladdning: http://bit.ly/pa-jakt

17.30 frukt/fika
18.00 seminariet börjar
20.00 seminariet slut, 
därefter kylda drycker och möjlighet till samtal

Program: Åke Sandberg ger en översikt om forskningens inriktning, finansiering och organisation på arbetsorganisationsområdet.
Några av författarna i boken belyser sedan i ett samtal frågor om forskningspolitik inom sina respektive områden. Moderator: Jesper Bengtsson, chef på Tankesmedjan Tiden
- Gunnar Aronsson, Stockholms universitet
- Wuokko Knocke, f.d. Arbetslivsinstitutet
- Fredrik Movitz, Stockholms universitet
- Paula Mulinari, Malmö högskola
- Åke Sandberg, Stockholms universitet
- Ulf Sandström, Örebro och Göteborgs universitet
- John Sjöström, IVL Svenska miljöinstitutet
- Lennart Sturesson, f.d. Arbetslivsinstitutet
- Åke Walldius, Skolan för datavetenskap och kommunikation, KTH