Seminarium 20/9: Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige

Arrangör Föreningen för Utvecklingsfrågor
Tid 2016-09-20 18:0019:30
Plats Karlbergsvägen 66A, Stockholm
Standardbiljett
 

Seminarium 20/9: Agenda 2030 – handlingsplan för Sverige

Vid årsskiftet gick startskottet för arbetet med att genomföra den av FN:s generalförsamling antagna Agenda 2030 och dess 17 globala mål för hållbar utveckling. Målen är universella och gäller alla länder, även Sverige. I våras tillsatte därför regeringen en delegation som bland annat har i uppdrag att ta fram en övergripande handlingsplan för Sveriges genomförande av agendan. Handlingsplanen ska presenteras i början på nästa år. Till nästa samtal i vår serie om Sveriges ansvar för Agenda 2030 har vi bjudit in Johan Hassel och Ingrid Petersson, ledamöter i delegationen.

Hur arbetar delegationen med framtagandet av handlingsplanen? Vilka är slutsatserna hittills? Hur kan svenska myndigheter, civilsamhälle, företag och allmänheten engageras i arbetet med Agenda 2030?

Efter en inledning av Johan Hassel och Ingrid Petersson ställer Lennart Wohlgemuth (FUF) och Noak Löfgren (fristående konsult) frågor. Tid kommer även att ges till frågor från publiken.

Vi bjuder på dryck och tilltugg.
Varmt välkommen!

OBS! Då antalet platser är begränsat uppskattar vi om enbart de som med säkerhet vet att de kommer att komma anmäler sig. Anmäler du dig och får förhinder – meddela oss på fuf@fuf.se asap så att vi har möjlighet att ge annars outnyttjade platser till folk på väntelistan.