eMedborgarveckan 2016

Arrangör digidelnätverket
Tid 2016-10-03 00:002016-10-09 00:00
eMedborgarveckan 2016
 

ANMÄL DIN ORGANISATION TILL ÅRETS eMEDBORGARVECKA 3-9 OKTOBER!

eMedborgarveckan är en nationell kampanjvecka som nu arrangeras för tredje året av Digidelnätverket. Förra året slog vi rekord när också Skatteverkets, Försäkringskassans och Pensionsmyndighetens servicekontor deltog: nästan 300 aktörer nådde tillsammans över 16 000 personer! Veckans fokus är ökad användning av e-tjänster och ökad digital delaktighet. En aktuell fråga är också att öka kunskap om källkritik och om hur man kan söka och hantera information på nätet.

Vad är en eMedborgare?
I Digidelnätverket menar vi att alla kan vara eMedborgare – oavsett land eller språk. När man kan använda e-tjänster, internet och digitala forum och vägar för att hantera sin vardag, söka och använda information och göra sin röst hörd, är man eMedborgare. Att kunna vara digitalt delaktig är en demokratisk rättighet och den digitala kompetensen kan alltid utvecklas vidare.

Digidelnätverket är ett obundet nätverk som består av olika aktörer över hela landet som arbetar för digital delaktighet och kompetens. Det är bibliotek, studieförbund och folkhögskolor, hela kommuner, organisationer som till exempel SeniorNet och myndigheter. Nationellt finns en samverkansgrupp med representanter från organisationer och myndigheter som har kontakter med verksamheter i hela landet. Information om nätverket, arbetet och rapporter från tidigare kampanjveckor och till exempel Get Online Week finns på digidel.se (länk)  Följ oss också på Facebook (länk)

Alla som gör insatser för digital delaktighet kan medverka under eMedborgarveckan 2016, till exempel kommuner, organisationer, myndigheter, företag, bibliotek, studieförbund och privatpersoner. Veckan riktar sig till vem som helst som vill lära sig mer. Vilka aktiviteter ni vill genomföra är upp till er. Man kan erbjuda föreläsningar, utbildningar och hands-on-tillfällen. Det kan handla om allt ifrån en visning av tjänsten Mina meddelanden eller Mina vårdkontakter till att handgripligen få prova på tjänster på den kommunala webben eller andra tjänster från myndigheter eller andra aktörer, eller hjälp att ta sig ut på nätet. Veckan ska ge tillfälle för till exempel förvaltningar i en kommun och myndigheter att visa och marknadsföra sina tjänster på tillgängligt sätt. Ett tips är därför att samarbeta över förvaltningsgränserna i den egna kommunen och kontakta någon eller några myndigheter lokalt för medverkan under eMedborgarveckan. Den europeiska Dyslexiveckan genomförs också 3-9 oktober och aktiviteter kan samordnas för att markera vikten av tillgänglighet för alla.

eMedborgarveckan bygger på frivilliga insatser för digital delaktighet. Det finns inga medel att söka. Alla aktörer som anmäler sig och medverkar under Medborgarveckan kommer att bli omnämnda i den rapport vi sammanställer efter varje kampanjvecka, som inspirationsmaterial och dokumentation. För att kunna följa upp insatserna kommer vi att be er i en kort digital enkät redovisa ungefärligt antal deltagare, vilka aktiviteter ni erbjudit och uppskattad fördelning män/kvinnor.

Anmälan är öppen till och med 25 september
Kampanjmaterial kommer att skickas ut till alla som anmäler sig innan 5 september.
Kampanjmaterialet kommer även finns tillgängligt på digidel.se för nedladdning och utskrift.

För frågor, tips om kontakter eller för att bolla idéer, välkomna att kontakta oss!
Projektledare eMedborgarveckan 2016
Tomas Finger, tomas@tomasfinger.se

Projektstöd
Ann Wiklund, ann@annwiklund.se


eMedborgarveckan 2016 stöds ekonomiskt av IIS (Internetstiftelsen i Sverige).
Föreningen Sambruk ansvarar för administrativ samordning.