Kopia av Hållbara livsmedelsproduktionsmodeller

Arrangör HLI21/Emprogage/Folkuniversitetet/WINfood/Foodhive
Tid 2024-02-26 10:452024-03-04 10:45
Plats https://folkuniversitetet-se.zoom.us/my/hli21, Online
Inspiration kl 9-12
 
Open Space 13-15
 

Open Space och inspiration kring Hållbara livsmedelsproduktionsmodeller & livsmedelsbranschen

Hjärtligt välkommen till en workshop kring hållbara livsmedelsproduktionsmodeller där alla är delaktiga i både agenda och samtal - formen kallas Open Space.

Calling Question: Hur kan vi tillsammans skapa hållbara livsmedelsproduktionsmodeller och utveckla livsmedelsbranschen?

Tid/Plats: Tisdag 8/2 i Zoom (digitalt möte) på https://folkuniversitetet-se.zoom.us/my/hli21 (du kan anmäla dig till antingen förmiddag, eftermiddag eller hela dagen)

9-12 Inspiration
9-9:15 Välkommen
9:15-10 Oatly, Havredryck - Mats Henstrand, Project Manager 
10:15-11 Agtira, Akvaponi från Härnösand - Mattias Gemborg, CEO 
11:15-12 Emprogage, Innovation och hållbara livsmedelsproduktionsmodeller - Pontus Rystedt, Innovationsledare

13-15 Open Space-workshop
Open Space sker i Zoom (digitalt möte). Dokumentation och arbete sker i Miro (digital anslagstavla).

Arrangörer:
Yh-utbildningen Hållbar Livsmedelsintraprenör
Folkuniversitetet
Emprogage
WIN Food
Foodhive

Dagen är kostnadsfri och du bidrar genom att vara delaktig!

---

Lite kort om hållbara livsmedelsproduktionsmodeller

För att vår matproduktion ska bli mer hållbar måste den bli mer resurseffektiv, samtidigt som miljöbelastningen på jord, vatten och luft hålls så låg som möjligt. Vi konsumenter behöver äta mer klimat- och miljövänligt, och minska matsvinnet. [Jordbruksverket]

För att klara klimatförändringar och miljömål så måste vi ställa om hela vårt samhälle. Livsmedelssystemet är centralt i många av de utmaningar samhället står inför och livsmedelsförsörjningen, hur vi producerar och förädlar vår mat, är del av problembilden, samtidigt som det är en del av lösningen. [Formas]

Den svenska livsmedelsbranschen har potential att bli världsledande på att utveckla och producera livsmedel som underlättar hälsosamma matvanor och som har minimal påverkan på klimat och miljö. [Livsmedelsföretagen]

Den nationella livsmedelsstrategin med sikte mot år 2030 är den första svenska livsmedelsstrategin som omfattar hela livsmedelskedjan. En långsiktig strategi ska bidra till att potentialen för hela livsmedelskedjan nyttjas fullt ut. Det innebär en ökad och hållbar produktion av mat som kan leda till fler jobb och hållbar tillväxt i hela landet och ge konsumenter, oavsett bakgrund, bättre förutsättningar att göra medvetna val. [Regeringen]

Lite kort om Open Space

Vi arbetar tillsammans i en Open Space – en metodik som erbjuder ett demokratiskt sätt att byta erfarenheter och genomföra utvecklings- och förändringsarbete. 

Vi börjar med att gemensamt skapa agendan. Om du vill får du gärna förbereda dig genom att ta med dig dina egna frågor på temat och ett engagemang för att utforska dem tillsammans med andra. Med andra ord; Vi formulerar frågor och ger varandra utrymme att samtala, reflektera och skapa. 

Metodiken bygger på fyra principer; 
  1. de som kommer är de som skulle komma, 
  2. det som sägs är det som skulle sägas, 
  3. det börjar när det börjar och 
  4. det slutar när det slutar. 
När du som deltar upptäcker att du är i en situation där du varken lär dig eller bidrar med något, har du ansvar att gå vidare, antingen till en annan arbetsgrupp eller till en annan plats. 

Metoden bygger på kafferastens dynamik, kaos och kreativitet. Varje person bestämmer själv när man vill delta eller inte.