forum om HBTQ+-personers situation och utsatthet i Helsingborg

Arrangör SLF i samarbete med Ung HBTQ/HBG
Tid 2023-10-04 15:0018:00
Plats Dunkers kulturhus , Helsingborg
Standardbiljett
 

Med denna inbjudan välkomnar vi dig till ett forum om hbtq+-personers situation och utsatthet i Helsingborg stad. Syftet är att synliggöra och berätta om hbtq+-personers livssituation och villkor i Helsingborg samt i samhället i stort. Vad behöver vi göra för att förbättra livsvillkoren och tryggheten för hbtq+-personer i Helsingborg? Vilken kunskap behöver vi ha med oss i arbetet framåt? Vi bjuder in dig för att du har en viktig roll i detta arbete och hoppas att du har möjlighet att delta.

Tid: Onsdag 4 oktober kl. 15-18

Plats: Dunkers kulturhus

 

I Helsingborgs stads plan för lika möjligheter står:

Helsingborg ska vara en öppen, inkluderande och gemensam stad. För att nå dit måste vi tillsammans ta oss an utmaningarna om skillnader i livsvillkor och göra allt vi kan för att motverka otrygghet, kränkningar och alla former av diskriminering.

I samband med årets Pridetåg i Helsingborg i juli utsattes ungdomar från stadens verksamhet Ung HBTQ/HBG för allvarliga hot och hatbrott, som polisanmäldes av staden. Händelsen under Pride är inte en isolerad händelse, utan en del av unga hbtq+-personers vardag.Till följd av händelserna under Pride, och med utgångspunkt i befintlig kunskap om hbtq+-personers livsvillkor och utsatthet, behöver Helsingborg som stad gemensamt agera för att förebygga och hantera alla former av hat, hot, kränkningar och diskriminering mot hbtq+-personer. Vi behöver stärka våra insatser och åtgärder för att skapa en inkluderande, trygg och öppen stad för alla.

Under forumet får du ta del av aktuell statistik, kunskap och berättelser om hbtq+-personers livsvillkor och situation i Helsingborg. Det ger även en möjlighet att samtala med andra lokala aktörer om vilka steg vi som stad behöver ta för att förbättra och utveckla arbetet mot hatbrott och diskriminering.

Medverkar i forumet gör projektledare från Ung HBGQ/HBG, Elias Fjellander, förbundsordförande för RFSL Ungdom, representanter från civilsamhället i Helsingborg samt från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), en av de hbtq-strategiska myndigheterna. 

Varmt välkommen!

 

Forumet arrangeras av Stadsledningsförvaltningen i samarbete med Fritid Helsingborgs verksamhet Ung HBTQ/HBG.

Information om tillgänglighet i lokalen:


Vid frågor, kontakta Mia Norberg Nguyen, mia.norbergnguyen@helsingborg.se 

eller Emma Johansson, emma.johansson5@helsingborg.se