Frukostseminarium: Rättvis organisering

Arrangör Tamam, Trinambai, SSNF
Tid 2023-05-11 08:3010:15
Plats Solidaritetshuset, Tegelviksgatan 40 , Stockholm
Frukostseminarium: Rättvis organisering
 

Hur kan föreningslivet driva ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete i praktiken? 


Välkommen till ett seminarium om det antirasistiska projektet och handboken Rättvis organisering! Föreningen Tamam har kartlagt rasism inom det unga föreningslivet samt utbildat aktörer från det offentliga och civilsamhället i ämnet. Rasism inom föreningslivet utgör ett hinder för många människors engagemang. Det är ett problem för demokratin och försvagar ideella organisationer. För att ändra på det behövs ett aktivt och systematiskt antirasistiskt arbete. 

På frukostseminariet kommer du att få konkreta verktyg för att arbeta antirasistiskt på ett sätt som gör skillnad, skapar förändring och stärker er organisation. Medverkande från olika organisationer kommer att reflektera om praktisk antirasistiskt arbete i civilsamhället utifrån sina egna erfarenheter.


Seminariet är fysiskt men du kan även delta digitalt.