Börja det nya året med tillit

Arrangör Förändringens nycklar
Tid 2023-01-27 09:0011:00
Plats Online Zoom , Online
Börja det nya året med tillit
 

Börja det nya året med tillit


Tillit leder till bättre prestation i arbete, kunskapsutveckling, innovation och tillfredsställelse i arbetet. Du som är chef och ledare är varmt välkommen till en förmiddag med inspiration och utbyte om möjligheter och utmaningar med tillitsbaserat ledarskap. Välkommen till en inspirerande förmiddag om hållbarhet, ledarskap och tillit! 


Syftet med denna workshop är att inspirera, samla kraft och utbyta erfarenheter för att använda tillitsbaserat ledarskap i praktiken ännu mer. 

 

Eventet är kostnadsfritt och sker online på Zoom. Vid anmälan sänds en Zoomlänk till eventet. 


Eventet leds av Annika Weman Widegård, socionom, chef, utbildare och processledare på Förändringens nycklar. Annika har ägnat de senaste åren åt tillitsbaserad styrning och ledning och har blivit en expert på området. Annika har tillsammans med Komlitt kompetens tagit fram kursen Hållbara chefer och verksamheter genom tillitsbaserat ledarskap i praktiken. Till kursen finns en arbetsbok med samma namn. Kursen finns som e-kurs och på. plats.