Samhällsmaster - för ökad inkludering i det uppkopplade Sverige

Arrangör Luleå tekniska universitet
Tid 2023-02-02 08:3016:00
Plats Vapensalen, Grand Hôtel, Stockholm
Seminarium om Samhällsmaster
 

Projektet Rural ICT Testbed - #fulltäckning, steg 3 bjuder i samband med Västerbotten på Grand Hôtel in till ett heldagsseminarium om samhällsmaster. Samverkansprojektet har ett 30-tal parter och drivs med VINNOVA som huvudfinansiär genom programmet Utmaningsdriven Innovation. Det långsiktiga målet med projektet är att skapa attraktiva och konkurrenskraftiga områden på landsbygden med god tillgång på mobiltäckning, så att människor har möjlighet att bo och verka över hela landet.

Vid seminariet medverkar aktörer som arbetar med att bygga ut täckning och bredband. Programmet kommer att belysa olika perspektiv på samhällsmaster där talarna delar med sig av insikter och kompetens och det ges tillfälle till dialog om utmaningar och möjligheter med samhällsmaster med talare och deltagare.

Tid: 2 februari 2023, kl. 8.30-16.00
Plats: Vapensalen, Grand Hôtel, Stockholm

Programmet riktar sig främst till bredbandskoordinatorer och beslutsfattare i kommuner och regioner, samt intresseorganisationer och personer som är intresserade av bredband och mobiltäckning där det inte finns idag.

Varmt välkommen till en inspirerande dag om samhällsmaster!