Vägen till resurseffektivitet

Arrangör Energikontor Sydost
Tid 2022-12-06 09:0015:00
Plats Alvesta

Eventet stängt för nya bokningar

WORKSHOP 6 december kl.9-15 på GEHAB i Alvesta.

Företagare! Vägen till Energi- och resurseffektivitet – kartläggning, analys och förbättringsarbete


Energifrågan är hetare än någonsin! Höga energipriser och osäker tillgång på energi. Hur kan företagen agera för att minimera energianvändningen, minska energikostnader? Vilka insatser ger en hållbar energilösning? 

Testa metoder och lär dig mer om hur hela företaget kan börja arbeta systematiskt med energi- och resurseffektivitet – nyckeln till energiomställning. 

För vem?

Företag och organisationer som vill få grepp om sin energiförbrukning och få ökad insikt om hur man kan arbeta med systematisk energieffektivisering och engagera sin personal i förbättringsarbete. Deltagarna får en introduktion till praktiskt användbara metoder och ökad kunskap om vilken hjälp som finns tillgänglig. 

Workshopen ger exempel på hur ett företag kan jobba med sin energi- och resurseffektivitet på ett systematiskt sätt. Vi diskuterar praktiska tips och vägar till systematiskt energi- och miljöförbättringsarbete.

Begränsat antal deltagare. Ni bör vara minst två deltagare per företag för att få ut det mesta möjliga av kursen. 
Sista anmälningsdag är 30 november 2022. 

Var?
Workshopen är hos 
GEHAB
Ilabäcksvägen 1
 342 32 Alvesta

Åk gärna tåg eller buss till/ och från workshopen.  
Från Alvesta järnvägsstation kan du ta buss till GEHAB. Alvesta station Plattform B, Buss 270 mot Hjortsberga, fem hållplatser, kliv av vid Svampvägen. Hitta en passande bussförbindelse här: https://www.lanstrafikenkron.se/  

Föredrar du en promenad? Det är 2,2 km från järnvägsstationen och tar ca 30 minuter att promenera.

Workshoppen erbjuds utan kostnad, som en del i projektet Omställningslyftet som drivs av RISE, IUC Sverige, Campus Ljungby, Energikontoren Sverige och Energikontor Sydost.--------------------

Personuppgiftshantering (GDPR) 

Under eventet kommer vi att be dig att skriva på en deltagarlista, som vi sedan sparar på våra servrar och rapporterar in till våra projektfinansiärer som möjliggör att vi kan arrangera våra event. Vi kommer också dela uppgifterna med våra medarrangörer. Under eventet kan vi också komma att fota och eventuellt filma med syfte att rapportera till våra finansiärer, men också för publicering på våra kanaler: webbsida och sociala medier. Det insamlade materialet sparas på våra servrar under tiden projektet pågår och så länge som projektfinansiären eller bokföringslagen kräver, vilket kan vara upp till tretton år efter projekttidens slut. Därefter raderas uppgifterna.  

För mer information om hur Energikontor Sydost hanterar personuppgifter, gå in på http://www.energikontorsydost.se/dataskydd