Amningsevent

Arrangör Neonatalkliniken Skånes Universitetssjukhus
Tid 2022-10-17 08:0017:00
Plats Aulan Kvinnokliniken, Malmö
Amningsevent
 


Välkommen till en dag om amning!

En dag som syftar till att öka kunskapen om amning bland personal inom barn-& kvinnosjukvården och barnhälsovården. 

Varmt välkommen önskar Neonatalkliniken SUS