Näring ger liv - Dialog och kunskapsutbyte fosforåtervinning

Arrangör Innovationscenter för landsbygden
Tid 2022-10-11 08:3010:00
Plats Marint Centrum, Simrishamn
Standardbiljett
 

Näring ger liv - Dialog och kunskapsutbyte kring fosforåtervinning.

Mineralgödsel (NPK) är en av världens viktigaste handelsvara och näringsämnet fosfor(P) i mineralgödsel är en ändlig resurs. Sverige har ingen egen fosforfyndighet, så hur säkrar vi morgondagens behov av fosfor i en föränderlig värld? 

Genom att återvinna fosfor i lokala försörjningskedjor kan man kontrollera tillgången på fosfor, minska belastning på hav och vattendrag samt skapa en cirkulär hantering av fosfor – från bord till jord. 

I denna workshop är vi mycket intresserade av att lyssna in era inspel kring utmaningar, möjligheter, i dagens situation och funderingar på framtida användning av återvunnen fosfor i lokala kretslopp.

Vi välkomnar dig som är primärproducent eller på annat sätt engagerad i frågan.