Kopia av Ledarskapsprogram inom patient- och flödesorientering hösten 2019

Tid 2022-08-15 11:022022-08-22 11:02
Standardbiljett
 
Reserv
 

Utbildningen ger dig som chef och ledare grundläggande kunskaper om processer, flöden och förbättringsarbete. Kunskaper som sedan används tillsammans med medarbetarna för att förbättra patienternas väg genom vården, minska på slöserier och skapa bättre flyt i vardagen. Utbildningen genomförs under totalt fyra dagar och utgår från Vår verksamhetsmodell.


Utbildningen riktar sig till chefer samt nyckelpersoner kopplat till flödesorientering inom Region Norrbotten.
Utb genomförs under fyra träffar


  1. Tisdag 27 augusti
  2. Tisdag 1 oktober
  1. Tisdag 12 november

  1. Onsdag 11 december