Skapa Dans 2022

Arrangör Danskonsulenten Norrbotten och Bodens Riksteaterförening
Tid 2022-10-02 16:0017:30
Plats Boden, Sagabiografen
Skapa Dans 2022
 

Anmälan att delta i Skapa Dans
2/10 Boden

Läs igenom texten nedan innan du gör klart din ansökan.

Information till dig som ställer upp i tävlingen:

  • Det får vara mellan 1-6 deltagare i ett bidrag. 
  • Koreografin ska vara minst 3 min och får vara max 4.30 min.
  • Alla dansstilar och nivåer är välkomna att delta! 
  • Det är koreografin som bedöms, inte dansteknik.
  • Alla deltagare i bidraget måste vara bosatta i Norrbotten och du/ni måste koreografera dansen själva.
  • Du som koreograferar behöver inte själv dansa i bidraget.
  • Under regionfinalen finns inte möjlighet att använda projektor eller särskilt avancerat ljus. Det går att välja mellan kallt/varmt ljus och några färger.

På tävlingsdagen samlas vi omkring lunchtid för att lära känna varandra, värma upp tillsammans och sedan ha repetitioner på scenen. Exakta tider skickas ut till deltagarna efter sista anmälningsdatum. Här får du/ni träffa andra dansare/koreografer, se varandras bidrag och ha rolig dag i dansens tecken! 

Tävlingen bedöms av en jury bestående av danspersonligheter från länet. Tävlingen är offentlig och publik kommer att vara på plats.

Vinnarna i regionfinalen får resa till riksfinalen i Stockholm under slutet på höstlovet v.44. Resa, boende och mat ingår som en del i 1:a priset.


VIKTIGT att tänka på som koreograf i Skapa Dans:
Följande fyra punkter finns som hjälp när du/ni koreograferar och ligger även till grund för juryns bedömning i Skapa Dans.

1. Konstnärlig och koreografisk kvalité
Arbeta med komposition, innehåll, användning av rummet, rörelser, övergångar, musikalitet och dynamik.

2. Originalitet och personlig tolkning
Lyft in nya/egna rörelser för att ge stycket originalitet, kreativitet och personlighet.

3. Kommunikation och scennärvaro
Tänk på er scennärvaro, känsla, energi, uttryck, inlevelse och kommunikation tex. mellan dansarna eller med publiken.

4. Sceniskt helhetsintryck
Tänk på hur stycket ska framföras, vilka visuella kvalitéer som lyfts fram samt helhetsintrycket av koreografin. Ambitionsnivån är också viktig - hur genomtänkt och välrepeterat stycket är.


Skapa Dans Norrbotten är ett samarrangemang mellan Danskonsulenten Region Norrbotten och Bodens Riksteaterförening.