Forskningscirkel för ökad kunskap och lösningar av utmanande frågor i välfärdens vardag,

Arrangör Centrum för ledning i offentliga organisationer/LU
Tid 2022-09-15 15:0016:00
Plats Campus Helsingborg,Lunds universitet, Helsingborg
Standardbiljett
 

Forskningscirkeln har verkligen gett mig möjlighet att få reflektera, vilket jag sällan annars har tid för. Att få göra detta ihop med andra som funderar på samma sak är helt ovärderligt.”


Har du utmaningar och utvecklingsidéer som skulle vinna på att en grupp med praktiker och forskare reflekterar kring tillsammans, då kanske en forskningscirkel kan vara intressant. I en forskningscirkel samlar vi forskare och medarbetare från en eller flera verksamheter som tillsammans diskuterar och undersöker den aktuella problematiken. Syftet med forskningscirkeln är utveckla ny och mer kunskap om den aktuella problematiken och därigenom finna lösningar tillsammans mellan praktiker och forskare.


Vi berättar under detta seminarium mer om vad en forskningscirkel är, varför man ska delta i en sådan och vad en sådan kan bidra med. Exempel från tidigare och pågående forskningscirklar ges.