Globala målen - #16 & 17 - Fredliga och inkluderande samhällen & Genomförande och globalt partnerskap. Gäst: Meddelas.

Arrangör Greentime
Tid 2023-02-16 09:0009:45
anmälan webinar
 

Mål 16 handlar om att främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med ansvarsutkrävande på alla nivåer.

Mål 17 handlar om att stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar utveckling. Världen är idag mer sammankopplad än någonsin tidigare och Globala målen kan bara förverkligas genom globalt partnerskap och samarbete. Genomförandet av målen kräver global solidaritet, kapacitetsutveckling och mobilisering av ekonomiska resurser för att säkerställa att inget land eller någon grupp lämnas utanför i utvecklingen.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.