Globala målen - #15 Ekosystem och biologisk mångfald. Gäst: Meddelas.

Arrangör Greentime
Tid 2023-01-19 09:0009:45
anmälan webinar
 

Mål nr 15 handlar om att skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem, hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen samt hejda förlusten av biologisk mångfald. Hållbara ekosystem och biologisk mångfald är grunden för vårt liv på jorden. Att tillgodose mänsklighetens behov av livsmedel, energi, vatten, mineraler och råmaterial utan att skada den biologiska mångfalden och säkerställa hållbart nyttjande ekosystemtjänster är en avgörande utmaning för vår överlevnad.

Hur är detta relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.