Globala målen - #8 Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Gäst: Meddelas

Arrangör Greentime
Tid 2022-10-28 09:0009:45
anmälan webinar
 

Mål nr 8 syftar till att verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla. Vi måste skydda arbetstagarnas rättigheter och en gång för alla stoppa modernt slaveri, människohandel och barnarbete. Genom att skapa goda förutsättningar för innovation och entreprenörskap samt säkerställa anständiga arbetsvillkor för alla gynnas en hållbar ekonomisk tillväxt som inkluderar hela samhället. 

Hur är detta mål relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.