Globala målen - #11 Hållbara städer och samhällen. Gäst: Meddelas

Arrangör Greentime
Tid 2022-11-24 09:0009:45
anmälan webinar
 

Mål nr 11 syftar till att göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara. Över hälften av världens befolkning bor i urbana områden, och andelen väntas stiga till 70 procent år 2050. Växande städer kan skapa nya möjligheter för ekonomisk tillväxt, men kan också bidra till ökade sociala klyftor och påfrestningar på ekosystem. Den snabba och stora inflyttningen till städer ställer nya krav som behöver bemötas på ett ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbart sätt.

Hur är detta mål relevant för hållbarhetsarbetet vid evenemang? Det kommer vi reda ut under detta webinar.