Innovativ Innovation: Lekosofi-workshop – den sociala dimensionen

Arrangör SiriusSounds AB
Tid 2022-06-16 14:0017:00
Plats Sal 52, Folkuniversitetet Lund, Skomakaregatan 8, Lund
Standardbiljett
 

Kortfattad summering av aktiviteten
Ämnesöverskridande improviserat samskapande ur nuets potential.

Fullständig beskrivning av aktivitet:
Ett eller flera teman utforskas genom ett gruppsamtal där inläggen kan gestaltas verbalt (t.ex. intellektuellt, poetiskt), konstnärligt (t.ex. bildkonst), emotionellt (t.ex. musik), fysiskt (t.ex. dans, medveten rörelse), socialt (lekfullhet, teater) och så vidare.

Livet som människa har flera dimensioner (bland annat den intellektuella, den emotionella, den fysiska och den sociala). Vi ser att ett holistiskt perspektiv som inkluderar alla dessa stimulerar till innovativ innovation. I denna workshop jobbar vi med den sociala dimensionen.

Ta gärna med musikinstrument, skissblock eller andra hjälpmedel som du vill använda i ditt uttryck under denna workshop!

Christopher Sigmond från SiriusSounds AB vägleder oss genom denna dimension av Innovativ Innovation.


Varmt välkommen!

---

Samverkansaktörer

SiriusSounds AB
Nykraft AB
Future Navigators
InMovement Carin Dackman