Träff med akademin

Tid 2022-06-13 08:3010:00
Plats Ledebursgatan 5, 3 tr, Malmö
Träff med akademin
 

Civilsamhället då och nu - om professionaliseringen av civilsamhället

Forskarna Roberto Scaramuzzino och Stig Linde från Socialhögskolan i Lund reflekterar över civilsamhällets utveckling sedan 1970-talet och vad den inneburit för sektorns professionalisering och institutionalisering. Seminariet utgår från en studie av fyra större frivilligorganisationer som tittar på ledarnas profiler över tid. Studien undersöker vilka resurser och erfarenheter ordföranden och generalsekreterare har haft och hur det har förändrats efterhand som det civila samhället har blivit en allt mer erkänd samhällssfär med egna karriärvägar.

Välkommen på träff med akademin som diskuterar frågor om civilsamhällets utveckling och professionaliseringen av den idéburna sektorn.

Den nya digitaliserade tid vi lever i innebär att seminariet erbjuds både fysiskt och digitalt. Efter en föreläsningen ges möjlighet till gruppdiskussioner och reflektion över den framtid som väntar oss.

Varmt välkomna!