Ällmora och Dyviks lövängar - blomsterprakt vid havet

Arrangör Tyresö kommun
Tid 2022-06-11 10:3014:30
Plats Dyviks lövängar
Fullbokad
Naturguidning vid Dyviks lövängar, 11 juni
 
Reserv naturguidning vid Dyviks lövängar, 11 juni
 

Lördag 11 juni
Ällmora och Dyviks lövängar – blomsterprakt vid havet
Medelsvår vandring
Den lilla sjön Ällmora träsk är trolskt omgiven av branta berg. Från sjön går vi genom skogen till Dyviks lövängar som hålls öppna med traditionell lieslåtter. Slåttern ger ängarna en rik flora med en mångfald av olika ängsblommor. Här finns också hassellundar, grovstammiga ekar, strandängar och en vacker innerskärgårdsnatur.
Cirka 4 timmar inklusive matsäckspaus. Cirka 6 km.
Samling: Busshållplats Solstigen kl. 10.30 (buss 819, buss 873 från Gullmarsplan, byte i Tyresö centrum).
Avslutning: Busshållplats Ällmora (buss 819).

Om du måste avboka, kontakta martina.kiibus@tyreso.se