Nätverksträff i Ängelholm

Arrangör TIA&NAD-samordnarna
Tid 2022-05-24 10:0012:00
Plats Ängelholms stadsbibliotek, Duvan/Mikkelsen eller Teams, Ängelholm
Nätverksträff i Ängelholm
 

En nätverksträff för verksamheter med insatser för asylsökande och nyanlända att mötas, knyta kontakter och diskutera förutsättningar och möjligheter kring samarbete och samverkan.

 Fokus för nätverksträffen kommer vara att diskutera vilka behov ni ser på lokal nivå, erfarenhetsutbyte och att diskutera olika möjligheter för samarbete och samverkan.

Träffen är ett hybridmöte- Du kan delta på plats i Ängelholm eller via Teams-länk som skickas ut dagen före nätverksträffen.