SKR konferens: Existentiell hälsa- nästa stora samhällsutmaning

Arrangör SKR och PART
Tid 2022-06-07 09:0012:00
Plats Domen (bakom Kärnan), Slottshagen, Helsingborg
Standardbiljett
 

Välkommen till konferensen "Existentiell hälsa - nästa stora samhällsutmaning". I anmälan anger du om du vill delta fysiskt eller digitalt. Du som väljer att delta digitalt kommer att få en länk mailad till dig ca en vecka innan konferensen.


Program:

09:00               Välkommen

Anna Haraldsson, projektledare Snacka om livet, PART- Preventivt arbete tillsammans 

09:10              Den existentiella hälsan och vägen från WHO till Sverige

Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg


09:25               Kraftsamling psykisk hälsa - existentiell hälsa en outnyttjad resurs.

                        Ing-Marie Wieselgren, projektchef SKR, psykiatriker Martin Rödholm, projektledare psykisk hälsa SKR

 

09:50              Ung Hälsa och FOMO-fika: exempel på samarbeten med Hälsolots i Göteborg stad

Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet 

10:00               Paus                

10:15               Livsstilsverktyget – Ett sätt att kombinera vetenskap med existentiell hälsa (digitalt)

Anders Rosengren, professor i molekylär medicin Göteborgs universitet, forskningsledare för Livsstilsverktyget

10:45               Paus

10:50              Öppna kort – ett verktyg för att prata om erfarenheter i livet

                Ida Hallgren, leg psykolog och doktorand i praktisk filosofi, Göteborgs universitet

Pontus Nilsen, präst i Svenska kyrkan, Oscar Fredriks församling Göteborg   

 

11:20               Snacka om livet – ett långsiktigt arbete för att främja barn och ungas existentiella hälsa

Anna Haraldsson, projektledare Snacka om livet, PART


11:35               Frågor och reflektion


11.55 Avslutning