Digital informationsträff med Finsam Göteborg

Arrangör Finsam Göteborg
Tid 2022-06-10 09:0010:00
Plats Digitalt via Teams, Online
Digital informationsträff med Finsam Göteborg
 

Välkommen till en digital informationsträff där utvecklingsledarna informerar om förbundets organisering och finansierade insatser. 

Målgruppen för Finsam Göteborg är personer i åldrarna 16–64 som har, eller har behov av, samordnat stöd från våra medlemsparter för att nå eller närma sig arbete eller studier. 

Informationen riktar sig i första hand till dig som arbetar hos våra medlemsparter och i ditt arbete möter personer som kan ha behov av det stöd som insatserna erbjuder.