Organising and Organisations: Utforskande samtal och delning av insikter

Arrangör Nyföretagarcenter Syd & Kävlinge kommun
Tid 2022-06-17 14:0015:30
Plats Lilla Kulturhuset, Mejerigränd, Kävlinge
Standardbiljett
 

Kortfattad summering av aktiviteten:
Hur kan dagens organiserande och organisationsformer bidra till det nya paradigmet? Mer samverkan är ofta svaret när framtiden ska utforskas - men hur går det till på riktigt? Bered dig på att kavla upp ärmarna och bryta banor och vanor!

Fullständig beskrivning av aktivitet:
Det nya paradigmet sätter människan och det levande i centrum och formar systemen därefter. Människor är grundade i sig själva, där helhet och syfte är vägledande principer. Förändring är en del av vardagen och flexibilitet är ett positivt begrepp som bygger på personligt ansvar och initiativ.

Värdefördelning är baserat på många värden där människor inspirerar, influerar och samverkar med varandra. Design av organisationer och samhällen sker i samskapande med öppenhet och äkthet. En högre mening finns närvarande och att vilja och göra gott är önskvärt och bra. En värld av oss för oss – på riktigt.

Hur kan vi ta dagens organiserande och organisationsformer vidare? Hur kan vi designa struktur och kultur i våra organisationer som möjliggör samarbete - samverkan - samskapande - samansvar?

Dagens organisationsformer såsom aktiebolag, förening och stiftelse har alla olika kriterier och bakomliggande värderingar som behöver uppfyllas och uppnås. Hur kan vi förhålla oss till detta för att få goda betingelser för den samverkan och samskapande som behövs för grön omställning, industriell symbios, cirkularitet och hållbarhet?

Välkommen!