Organising and Organisations - Inspiration on Forth Loop Innovation and Learning

Arrangör Nyföretagarcenter Syd & Kävlinge kommun
Tid 2022-06-13 07:3009:00
Plats Folkuniversitetet Helsingborg, Gasverksgatan 17 , Helsingborg
Standardbiljett
 

Intro
With the Intentional Decisions model as design criteria, organisations can live and thrive. Connecting the internal and external world, it opens up for multi dimensional learning and new possibilities. This first event on Skåne Innovation Week will transform your way of looking at organisations as well as the world we live in.

Description of the event
The Intentional Decisions (ID) model does three things; first, it makes choices available, second, it reinforces the choice, and third, it serves as an ethical framework. It is based on the same three dimensions in all cases - empathy over sympathy, proactivity before reactivity and engagement instead of attendance.

The first loop focuses on the WHATs - to do things right, the second loop aims on the HOWs - to do the right things. The third loop adresses the WHYs - why we do things, and the fourth loop reveals the ROOT - the core assumptions behind how we look at things.

The ID-model opens up for forth loop innovation - exposing and revealing our belief system as choosen truths or fundamental assumptions. This implies a new theory of choice connected to a new theory of causality bringing new assumptions to the table. Can competition be replaced by trust? Can hierarchial organisation develop into purpose driven organisations? Can there be more than what we see?

Welcome to a transformational morning as start of Skåne Innovation Week!


Kort på svenska:
Medvetna val är en kraftfull och nydanande utvecklingsmodell för att ta personer, grupper, organisationer och samhällen från en offermentalitet till en påverkansmöjlighet. Genom medvetna val förflyttas människor från ett passivt deltagande till att aktivt ta del, från att vara offer för omständigheter till att samskapa och leda. Empati, proaktivitet och delaktighet är centrala begrepp i modellen, för att förflytta personer, grupper, organisationer och samhällen till möjligheter för aktiv påverkan.

Olika lärande-loopar:
Första loopens lärande fokuserar på saker och handlingar (vad:en) – att göra saker rätt och att korrigera fel, ofta även kallat nivå 1 – ”Följa normer och regler”

Andra loopens lärande handlar om ramarna för handlingarna (hur:en) – att göra rätt saker, även kallat nivå 2 – ”Utmana normer och regler”

Tredje loopens lärande kommer åt kärnan, vårt syfte, våra värderingar och våra vägledande principer (varför:et) – en förståelse för hur och varför vi gör saker på ett visst sätt, även kallat nivå 3 – “Metalärande och utmana syftet”

Den fjärde loopens lärande lyfter de grundläggande antaganden som ofta ses som sanningar – en djupare förståelse för inom vilket system/miljöer vi befinner oss och vilka effekter och resultat det för med sig, även kallat nivå 4 – ”Utmana befintlig världsbild”

Medvetna val tillgängliggör fjärde loopens lärande och därmed innovation genom förändring av grundantaganden. Ett grundantagande är att konkurrens utvecklar organisationer och samhällen. Stämmer det? Behöver vi konkurrens? Vad skulle hända om vi ersatte konkurrens med tillit?

Välkommen till en medvetandegörande morgon som kommer förändra din syn på världen!