Klimatberäkning enligt LFM30

Arrangör GodaHus
Tid 2022-06-02 09:3014:00
Plats ?, Växjö
Klimatberäkning enligt LFM30
 

Inom Lokal Färdplan Malmö 2030 (LFM30) har man under de senaste åren arbetat fram en metod för klimatberäkningar av husbyggnation för hela livscykeln såväl för nybyggnation som renovering. Se www.lfm30.se. Man har nu kommit så långt att det finns verktyg för projektörer att använda i det dagliga arbetet och det finns genomförda projekt som visar att det går att kraftigt reducera klimatpåverkan samtidigt som det blir billigare att bygga!

Vi har bjudit in två av de ledande personerna, Andreas Holmberg Otto Bygg AB och NN, Företaget AB till detta tillfälle, för att förutsättningslöst lyssna på dem beskriva sitt arbete och upplägg framåt, diskutera och ifrågasätta.