Verkliga huvudmän - ett verktyg i arbetet mot korruption

Arrangör Transparency International Sverige
Tid 2022-05-24 15:0016:30
Plats The Park, Magnus Ladulåsgatan 3, Stockholm

Eventet stängt för nya bokningar

Anonyma företag möjliggör ekonomisk brottslighet som korruption, penningtvätt, skatteflykt eller finansiering av terrorism. När brott upptäcks är det svårt att ställa de ansvariga personerna inför rätta - man vet helt enkelt inte vilka de är. Att öka transparensen över verkliga huvudmän, de individer som äger eller kontrollerar en verksamhet, är ett viktigt verktyg för att förebygga många typer av ekonomiska brott. 

Enligt ett EU-direktiv ska alla medlemsstater ha ett offentligt register över verkliga huvudmän. Sverige har haft ett register sedan 2017 men vissa utmaningar i att hålla uppgifterna uppdaterade, korrekta och lättillgängliga kvarstår.

Transparency International Sverige bjuder in till ett seminarium där vi diskuterar registrets kvalitet och effektivitet, användandet av informationen över verkliga huvudmän, behovet av samordning samt registrets tillgänglighet. Hur kan transparensen över verkliga ägare stärkas i syfte att motverka ekonomisk kriminalitet så som korruption?

  • Erik Jonsson, Verksjurist, Bolagsverket 
  • Louise Brown, Director, FCG Advisory AML-team 
  • Magnus Karlsson, Verksamhetsutvecklare/Analytiker, Finanspolisen 
  • Malin Crona, Journalist, Arbetsvärlden 
  • Marie Wallin, Jurist och författare, Rätt Nu AB 

Moderator: Ulrik Åshuvud, Ordförande TI Sverige 

Datum och tid: 24 maj kl. 15.00-16.30, registrering och kaffe från 14:30 

Plats: The Park, Magnus Ladulåsgatan 1, Stockholm


Civil Society Advancing Beneficial Ownership Transparency (CSABOT) is a project that implements the Preparatory Action – Capacity Building Programmatic Development and Communication in the Context of the Fight against Money Laundering and Financial Crimes. This project is performed by Transparency International Secretariat (TI-S), together with Tax Justice Network (TJN), Transcrime – Università Cattolica del Sacro Cuore (Transcrime – UCSC) and the Government Transparency Institute (GTI), under a contract with the European Union represented by the European Commission. The opinions expressed are those of the contractors only and do not present an official view of the European Commission.