Research talk Datalabbet - Hur kan big data och AI användas säkert i kommunal sektor?

Arrangör FoU Helsingborg
Tid 2022-06-02 07:4510:00
Plats Lokal: Trappan, Hex22, Prismahuset (Henckels Torg 3), Helsingborg
Research talk 2/6
 

Landets kommuner sitter idag på en stor mängd data. Hur kan den användas för att skapa en bättre livssituation för stadens invånare i framtidens samhälle utan att ge avkall på invånarnas integritet?

Den data som genereras i en kommuns digitala system har stor potential att hjälpa städer att bättre förstå sina invånares behov och skapa tjänster som svarar mot dessa. Samtidigt är datan svår att använda eftersom rådande dataskyddslagstiftning ska skydda den enskilda medborgaren.


I detta Research talk försöker vi hitta svar på frågor kring hur kommuner kan hitta ett juridiskt och etiskt gångbart sätt att använda sina invånardata och på sikt skapa ökad livskvalitet för invånarna. Vad innebär GDPR och sekretesslagstiftning för kommunens möjlighet att samla sina data? Vad är invånarnas inställning till att kommunen aggregerar och använder deras data? Hur kan invånardata anonymiseras för att kunna aggregeras och analyseras med hjälp av AI? Vad kan det praktiska värdet för verksamheten och invånarna bli?

Samtalet bygger på resultat från Datalabbet, ett projekt i Den (ut)forskande staden som är ett samarbete mellan Helsingborgs stads förvaltningar, FoU Helsingborg, Lunds universitet och Malmö universitet.

 
Tillsammans med er i publiken vill vi också diskutera följande frågor:
• Vilka möjligheter finns med samkörning av stadens data och vilka nya tjänster kommer vi kunna få se i framtiden?
• Hur kan kommun och företag samverka för att ta fram nya digitala tjänster som skapar mervärde för invånarna?
• Hur påverkas möjligheten att samverka av ny lagstiftning om öppna data?


Frukost serveras från 7:45, föreläsningen börjar kl 8:15.

 
Medverkande:
- Jonas Ledendal, universitetslektor i handelsrätt, Ekonomihögskolan vid Lunds universitet
- Sara Leckner, universitetslektor vid Institutionen för datavetenskap och medieteknik vid Malmö universitet
- Anders Westerlund, Business Developer, Helsingborg stad
- Annika Nilsson, forsknings- och utvecklingsledare, FoU Helsingborg