Cannabis roll i det dödliga våldet

Arrangör Narkotikapolitiskt Center
Tid 2022-05-12 14:3015:30
Cannabis roll i det dödliga våldet
 

Cannabis roll i det dödliga våldet

Under 2000-talet har det blivit vanligare att personer som är inblandade i grovt och dödligt våld i Sverige, är påverkade av narkotika. I en ny rapport undersöker Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin (CES) förekomsten av cannabis vid det dödliga våldet i hela landet och i Stockholms län specifikt, åren 2008 till 2019. Rapporten visar bland annat att konsumtionen av narkotika riskerar att följas av ett ökat systemiskt våld samt att en utbredd konsumtion av cannabis givetvis kan bli ett problem för folkhälsan.


Rapporten är skriven från en lokalt kontext, men vad kan vi lära i stort för att främja folkhälsa,  förebygga både bruket av narkotika och förekomsten av våld? Varför är avkriminalisering eller legalisering inte lösningen för att minska det dödliga våldet? Detta och mer kommer rapportförfattaren och fil.dr. Sven Granath att diskutera. Han har under arbetet med rapporten varit anknuten till CES och institutionen för global folkhälsa vid Karolinska Institutet.

Farida al-Abani från NPC modererar samtalet.